TeambuildingTeamwork betekent het samensmeden van talenten zodat er “synergie” ontstaat.
 
Teambuilding is een middel om de effectiviteit en onderlinge binding te versterken.
 
Teambuilding wordt altijd op maat gemaakt, naar wens van het (nieuwe) team.
 
Samen met het bedrijf inventariseren wij de eventuele knelpunten en het gewenste resultaat van de teambuilding.  Hierna presenteren wij ons voorstel. Dat kan een kortlopende intensieve training zijn maar ook een uitgebreider traject.

Prijs op basis van een offerte

Van één dagdeel tot meerdere dagen is mogelijk. Er zijn diverse mogelijkheden om de  teambuilding creatief in te vullen:
 
Fotografie
Bloopers party: door de lens van een camera zullen we elkaar gaan bekijken zoals nooit tevoren. Om dit te bereiken doen we een training in het accepteren van onszelf, onze (primaire) impulsen en die van elkaar. Laat zien wie je bent: de deelnemers werken met z'n tweeën en verbeelden bepaalde karaktereigenschappen d.m.v. metaforen. Mise - en - scène: een klein team verbeeldt hoe hun werksituatie zou moeten zijn. De groep geeft deze scène fotografisch weer op een ludieke wijze.
 
Improvisatietheater:
Faalplezier: bestaande teams leren gezamenlijk af niet langer om problemen heen te lopen maar ze aan te gaan.
Plezier is geen pretje: plezier is goed voor de arbeidsproductiviteit. Met elkaar zoeken we uit hoe plezier werkt. Wat kunnen we ervan leren?
Status Show: een interactief evenement waarin het fenomeen STATUS zichtbaar wordt gemaakt en wordt geoefend. Status is misschien wel het meest vergeten aspect van onze communicatie: "hoe verhouden we ons tot elkaar?"
 
Schilderen/collages maken:
Moodboard: in kleine teams worden "collages” gemaakt, waarbij het uitgangspunt de werksituatie is. Er zal eerst goed met elkaar moeten worden overlegd en gaandeweg zullen sferen, kleuren, gevoelens  en de inhoud gevisualiseerd worden.
Aboriginal Art: verwoord als team je eigen verhaal met behulp van de kunstzinnige symbolen van de Aboriginals en verbeter op deze wijze zowel de prestaties van jezelf als van het team.


Een combinatie van de werkvormen is natuurlijk altijd mogelijk.